Nespoutaní jezdci

  Motorkářský klub Nespoutaní jezdci je "kolečkovým" klubem, nemáme žádnou ambici stát se

MC klubem, neusilujeme o masový počet členů nebo pořádání velkých komerčních akcí. 

Sdružujeme se pro společné vyjížďky a výlety po krásách a zajímavostech jak přírodních

tak i kulturních nebo technických. Jsme parta lidí podobně smýšlejících, vyznávající stejné

nebo alespoň podobné hodnoty při jízdě za řídítky na dvou kolech. 

 

_________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Převzato od starších a zkušenějších, kteří nás poučili o tom, co znamená být MOTORKÁŘ. Pro naše vlastní poučení!

KODEX PRO DVĚ KOLA NESPOUTANÝCH JEZDCŮ

- buď dobrým a čestným kamarádem všem ostatním motorkářům, motoristům i dalším lidem

- vždy ochraňuj slabší, nemocné, ženy, děti a zvířata, ale nenechej ze sebe dělat hlupáka

- říkej pravdu, protože tvé slovo je to jediné na světě, co je skutečně jen tvoje a lež má krátké nožičky - nelži, nepodváděj a nekraď

- cokoli uděláš, řekneš, dělej tak, aby ses za to nemusel někdy omlouvat a už vůbec stydět

- jezdi a chovej se tak, aby ses nemusel stydět, až někde zastavíš - jezdi tak, abys nikoho neohrozil, neomezil a nezpůsobil jsi jinému škodu

- v případě, že uvidíš kamaráda nebo kohokoli v nouzi, nabídni svou nezištnou pomoc

- slušnost a zdvořilost nestojí nic, ale získáš tím všechno

- pamatuj, že život je o cestě, jízdě, není o cíli, ten se může kdykoli změnit

- když si koupíš motorku - jsi motocyklista, chceš-li být motorkář - tak se podle toho chovej a žij

_________________________________________________________________________________________________

Návštěvnost
© nespoutani-jezdci.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky